fbpx

Elintarvikeyritys vaihtoi nykyaikaiseen laseriin

Erään pohjoissuomalaisen elintarvikeyrityksen tuotannossa tuotemerkinnät tehtiin mustesuihkutekniikalla. Mustesuihkulaitteilla merkittiin tuotteisiin mm. päivämäärämerkinnät. Tuotannon mustesuihkulaite oli elinkaarensa loppupuolella ja vaati usein huoltoa. Tuotannossa oli tultu tilanteeseen, jossa vanha mustesuihkulaite olisi vaatinut kohtuuttoman suuria korjauksia. Lisäksi vanhan mustesuihkulaitteen epävarma toiminta aiheutti toistuvan vaaran, että tuotannosta olisi päässyt merkinnättömiä tuotteita kauppoihin. Vastuullisessa elintarvikeyrityksessä ei haluttu ottaa taakaksi reklamaatio riskiä, mahdollista mainehaittaa tai tarpeetonta tuotannon pysäyttämistä.

Tarve kävi ilmi, kun EnviOnin teknikko oli tekemässä asiakkaan mustesuihkulaitteeseen huoltoa. Teknikko huomasi, että laitteen korjaaminen suhteessa sen jäljellä olevaan käyttöikään olisi kohtuuttoman kallista. Niinpä teknikko otti puheeksi nykyaikaisen lasermerkintätekniikan vaihtoehtona merkintöjen tekemiseen mustesuihkutekniikan sijaan. Elintarvikeyrityksessä innostuttiin nykyaikaisen lasermerkinnän hyödyntämisestä tuote- ja pakkausmerkinnöissä.

Lasermerkinnän avulla merkinnät uudelle tasolle

Uuden merkintälaitteen hankinnassa edettiin loogisesti vaihe kerrallaan. EnviOnin merkintäasiantuntija teki yhdessä asiakaan kanssa suunnitelman tuotantoon sopivasta merkintälaiteratkaisusta. Suunnittelua ohjasi elintarvikeyrityksen toimintaympäristön vaatimukset ja asiakkaan tuotannon kehittäminen. Kartoituksen ja suunnittelun jälkeen merkittäviä materiaaleja testattiin laitevalmistaja Macsa ID:n toimesta. Testimerkinnöillä varmistettiin, että merkinnän laatu elintarvikeyrityksen käyttämään pakkausmateriaaliin on odotetun laadukas ja merkintä tuotteen arvoinen. Testit osoittivat, että suunnitellulla lasermerkintäratkaisulla tuotemerkinnän tarkkuus, näkyvyys ja laatu nousee uudelle tasolle. Tämän myötä uuden lasermerkintälaitteen hankintapäätös oli selvä.

Lasermerkinnän turvallisuus elintarviketuotannossa

Merkintälaitteen turvallisuus korostuu elintarvikeyrityksien tuotannossa etenkin kahdesta syystä. Ensimmäinen on elintarviketurvallisuus ja toinen käyttäjäturvallisuus. Lasermerkintä on ihanteellinen merkintäratkaisu elintarvikealalle, koska sen käyttämiseen ei liity elintarvikkeisiin kuulumattomia tai käyttäjälle vaarallisia aineita.  

Tässä pohjoissuomalaisen elintarvikeyrityksen projektissa käyttäjäturvallisuus huomioitiin heti suunnittelun alusta pitäen. EnviOnin merkintäratkaisujen ammattilaiset suunnittelivat ja valmistivat asiakkaan tuotantolinjaan sopivan suojakoteloinnin lasermerkintälaitteelle. Suojakotelointi varmistaa, että lasersäde ei pääse kimpoamaan mistään tuotannossa olevasta pinnasta aiheuttaen vaaraa käyttäjille.         

Huomattavia etuja helppokäyttöisyydestä ja huoltovapaudesta

Elintarvikeyrityksen tuotanto helpottui, kun merkintälaitteen käyttäminen on mutkatonta. Merkintälaitteen päivittäinen käyttö ja esimerkiksi merkinnäksi haluttavan viestin vaihtaminen käy vaivattomasti. Iso etu on myös merkintälaitteen helppo perehdyttäminen uusille käyttäjille, kuten loma- ja sesonkiaikojen työntekijöille.

Lasermerkintälaitteen huoltovapauden ansiosta laitteen puhtaanapito ja tarvittavien suodattimien vaihto onnistuu asiakkaan oman henkilökunnan toimesta. Lisäksi merkintöjen tekemisen ekologisuus parani huomattavasti, koska lasermerkintälaite ei vaadi toimiakseen musteita tai juurikaan muita kuluvia tarvikkeita.

Selvitetään, kuinka lasermerkintä sopisi sinun tuotteellesi ja tuotantoosi?