fbpx

Paperi- ja kartonkiteollisuus

Paperi- ja kartonkiteollisuudessa tehdään merkintöjä vaativissa ympäristöissä isoihin, liikkuviin ja pyöriviin paperi- ja kartonkirulliin. Paperi- ja kartonkiteollisuus toimialalla korostuu merkinnän erityisosaaminen ja tapauskohtaisten sovellusten kehittäminen yhteensopiviksi tuotannon kanssa. EnviOnin älykkäät merkintäratkaisut suunnitellaan vastaamaan asiakkaan tuotantoympäristön vaatimuksia, jossa edellytetään häiriötöntä merkintää ja toimintavarmuutta. Paperi- ja kartonkiteollisuudessa merkinnät tehdään mustesuihkukirjoittimilla, laserkirjoittimilla ja etiketöintilaitteilla.

EnviOnin merkintäjärjestelmien ammattilaiset auttavat paperi- ja kartonkiteollisuuden toimijoita ratkaisemaan merkintätarpeet hyvin suunnitelluilla ratkaisuilla toimialan vaatimusten mukaisesti. Koulutetut asentajamme vastaavat merkintälaitteiden asennuksesta, käyttöönotosta ja niiden huollosta koko elinkaaren ajan. 

Mustesuihku-merkintä

Lasermerkintä

Etiketöinti

Referenssit

Sekä suuret pörssiyritykset että pienemmät pk-yritykset luottavat meidän asiantuntemukseemme. Asiakkaitamme ovat esimerkiksi elintarvikealan toimijat sekä metsä- ja metalliteollisuuden yritykset.

Ota yhteyttä tai tee tarjouspyyntö