Välkommen till våra hemsidor!

EnviOn har tillverkat märkfärger över 10 år och färgerna är mycket
omtyckta av skogsmaskinsförare i Finland och Sverige.

EnviOn Oy:s nyutvecklade och patenskyddade spridarenhet för
rötskyddsmedel kommer under våren 2016 även att marknadsföras i
Sverige.

Elmia Wood 2017

Hela världens skogsmässa.
Som utställare når du ett stort antal potentiella kunder för skogsteknik
och skogliga tjänster på denna globala arena. Besökarna kommer från
50 länder för att hitta intressanta produkter, nyheter och smarta lösningar.
Den senaste upplagan, 2013, drog 50 000 besökare.
För den som vill få en överblick över det senaste inom världens
skogsbruk är det bara Elmia Wood som gäller.
Ca 500 utställare var på plats i skogarna söder om Jönköping
för att visa upp maskiner, tjänster och andra produkter för skogsbruket.

Välkommen till besöka vårt stand 342.
Bli återförsäljare


Läs mera
http://www.envion.fi/SE/Bli_återförsäljare


© EnviOn Oy | Site Engine By Megative Tmi