• +358 (0)10 3200 200

Produkter

Märkfärg

EnviOns syntetiska markeringsfärger är 100% biologiskt nedbrytbara. Markerade träd urskiljs också lätt i regn och i mörker, så skogsmaskinen behöver inte göra onödiga förflyttningar och rörelser, vilket gör att arbetets effektivtet förbättras.

EnviOns markeringsfärg är nästan icke-avdustningsbar, så markeringsmaskinerna hålls funktionsdugliga utan kostsamma driftstopp.

Markeringsfärgers köldbeständighet är -30°C. Färgen innehåller glykol, som smörjer tätningarna, slangarna och tankarna effektivt, vilket gör den lätt biologiskt nedbrytbar och farlig endast vid förtäring.

Korrosionsskyddsmedlen är de bästa på marknaden.

Genom att använda EnviOnis skogsmaskinsfärg, kan du koncentrera dig på trädfällningen, eftersom det inte finns någon orsak till att bekymra sig för ventilläckage eller för blockering i munstycket.

Förpackning:
Produkter är förpackade i 10L behållare.

Färger:
Rött och blått.


Beställ här!