• +358 (0)10 3200 200

Produkter

Märkfärg

EnviOns syntetiska markeringsfärger är 100% biologiskt nedbrytbara. Markerade träd urskiljs också lätt i regn och i mörker, så att skogsmaskinen inte behöver flyttas eller manövreras i onödan, vilket gör arbetet effektivare.

EnviOns märkfärg är nästan fri från avdunstning, så att markeringsmaskinerna fortsätter fungera utan kostsamma driftstopp.

Märkfärgerna är köldbeständiga ner till -30°C. Färgen innehåller glykol, som smörjer tätningarna, slangarna och tankarna effektivt, vilket gör den lätt biologiskt nedbrytbar och farlig endast vid förtäring.

Korrosionsskyddsmedlen är de bästa på marknaden.

Använder du färg från EnviOn kan du koncentrera dig på trädfällningen, eftersom det inte finns någon orsak till att bekymra sig för ventilläckage eller stopp i munstycket.

Förpackning:
Produkterna är förpackade i 10-litersbehållare.

Färger:
Rött och blått.


Beställ här!
Copyright © 2019 EnviOn Oy | SiteEngine © Megative Tmi. All Rights Reserved.